browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Broeders bij nonnen …

Erica Toneel speelt ‘Broeders bij nonnen waar zijn we aan begonnen’

Auteur:       Willem de Groot
Wanneer:   zaterdag 25 januari en 22 februari 2014
Betreft:        Avondvullend blijspel in drie bedrijven

In het klooster hebben de nonnen Ludwina, Bettine en Clementina enorm te lijden onder het schrikbewind van de autoritaire moeder overste Braspenning. Hoewel ze proberen hier van alles tegen te doen, lijken hun verwoede pogingen te mislukken. Braspenning – met behulp van haar gemene hulpje zuster Dorothé – probeert van alles om de nonnen tegen te werken. Dan komt er een brief van Kardinaal Koops. Door bezuinigingen moeten een aantal broeders in het klooster gehuisvest worden. De samenwerking tussen de broeders en nonnen verloopt prima, maar moeder overste is in alle staten. Ze ziet haar opgebouwde imperium verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ook de geplande verbouwingen zijn haar een doorn in het oog. Moeder overste zet alles op alles om de broeders weer weg te krijgen. Dat lijkt aardig te lukken. De ontknoping is verrassend en verbazingwekkend. Zijn oversten en bisschoppen onaantastbaar of heeft bidden toch nog zin?

Voorstellingen zijn in Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord. Aanvang 20.00 uur.

Bekijk de flyer of het fotoboek