browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Leve de koningin

Auteur:                      Carl Slotboom

Wanneer:                   Februari 2008

Betreft:                      Avondvullende komedie in 3 bedrijven

Erica toneel speelde: Familie Bruinsma in de bocht  “Leve de koningin”

Kent u ze nog? De zwak-sociale Sjef en Truus Bruinsma met hun stotterende zoon Boris?
Dit maal ontmoet u deze bijzondere familie op Koninginnedag in Nederland. Alles wat enigszins bruikbaar is, wordt door Sjef in zijn kraam uitgestald. Het is immers vrijmarkt en dus een mooie gelegenheid om van alle oude rommel af te komen. Een lastige bijkomstigheid is het bezoek van Mien, de zus van Truus. Maar als dat nou het enige was… er zijn namelijk veel meer gasten die Sjef liever kwijt dan rijk is.