browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Het Veenspook

Auteur:                          D.J. Eggengoor
Wanneer:                      februari/maart 2009
Betreft:                          Avondvullende plattelandskomedie

 

Erica Toneel speelde: Het Veenspook

Door eeuwenoude bossen en geheimzinnige veenmoerassen loopt de oude Hessenweg naar Duitsland.
Door betere snelwegen raakte de Hessenweg in verval. Zo ook boerenherberg ‘De vier Winden’. Treute Wapsebokse woont
hier nog als laatste telg van het geslacht Wapsebokse. Zij heeft geen behoefte meer aan gasten.
Wie haar om logies vraagt, krijgt steevast het antwoord: “ik ben vol”.

Dan is er nog Gore Gerrit die verdacht vaak langs de stille smokkelpaadjes naar de ‘De vier Winden’ loopt. Niets bijzonders maar de mensen kletsen al snel.  Nu gebeurt er ook niet zo heel veel in die stille wereld daar dicht bij grens. Maar als er iets gebeurt dan komt ook alles tegelijk. Er arriveert een ambtenaar van W.V.C. die de roofvogelstand wil inventariseren en vrijwel tegelijk dient zich ook een nieuwe grenscommies - vurig en jong - aan. Betty uit Zeeland, de dochter van Treutes zuster Bertha komt haar wettig erfdeel opeisen en zij wil van de verkommerde herberg weer een bloeiend bedrijf maken….. Het wordt Treute allemaal teveel. Als dan plotseling op maanloze avonden ook nog het veenspook de mensen in Fraamklapperpomp de stuipen op het lijf jaagt, blijkt dat sommige mensen niet zijn wat ze lijken….

 

Recenserend verslag door Eline Smitfotoalbum het Veenspook