browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Raad van Orde en Tucht

Erica toneel speelt  ‘Raad van Orde en Tucht’

Op zondag 26 mei 2013 organiseerde de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord weer een Koloniedag. In het Koetshuis was u getuige van een rechtspraak uit de vroege begintijd van de koloniën.
‘Neeltje Lubbers is ongetrouwd, maar raakt onbedoeld zwanger. Een grote schande natuurlijk in die tijd. Dus of ze mag blijven, is nog maar de vraag.’ Het stuk was speciaal voor deze gelegenheid geschreven door Rob van der Ree uit Dwingeloo en werd deze dag 6 maal opgevoerd door Erica Toneel.

Voor meer informatie: koloniedag.nl