browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Raad van Tucht

Auteur:                                Jans Stoffers
Wanneer:                            1 november 2009 (4 voorstellingen)
Betreft:                                korte voorstellingen tijdens De Vrije Kolonistendag

 

Op zondag 1 november 2009 werd in Frederiksoord/Wilhelminaoord een Vrije Kolonistendag gehouden. De in grote getale bezochte dag was bedoeld voor iedereen, die geinteresseerd is in de landbouwkolonien voor armen die de Maatschappij van Weldadigheid rond 1820 oprichtte in Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord.

Het evenement vond plaats in vier dicht bij elkaar gelegen locaties: museum De Koloniehof, het gebouw Inforium, hotel Frederiksoord en Huis Westerbeeksloot.  Er waren lezingen, talkshows en documentaires over de koloniën, en het Drents Archief was aanwezig met archiefmateriaal voor mensen die onderzoek wilden doen. Huis Westerbeeksloot, zetel van de Maatschappij van Weldadigheid en voormalig woning van stichter Johannes van den Bosch, was opengesteld voor bezichtiging evenals enkele leegstaande koloniewoningen. Men kon in koloniaal uniform op de foto en deelnemen aan een rondrit of -wandeling over het kolonieterrein. Ook was er Rumfordse soep te koop.

Jans Stoffers heeft, op basis van het boek De Proefkolonie, een tweetal zittingen van de ‘Raad van Politie en Tucht in de Vrije Kolonien’ uitgewerkt tot toneelstuk. Deze werden door toneelgroep Erica gespeeld (klikt hier voor een korte video opname van de voorstelling).  De Vrije Kolonistendag werd georganiseerd door de Maatschappij van Weldadigheid, het Drents Archief, Wil Schackmann (auteur van De proefkolonie) en de gemeente Westerveld in het kader van het project ‘Duusternis en Laokeblad’.

fotoalbum Raad van Tucht