browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wat ‘n Smiesterd

Auteur:        Bernd Gombold
Wanneer:    februari 2013
Betreft:        Avondvullend blijspel in drie bedrijven

Erica Toneel speelde: Wat ‘n Smiesterd

Het blijspel speelt zich af in een klein dorpje op het platteland. De burgemeester wordt helemaal tureluurs van twee nieuwkomers in het dorp. Ze klagen voortdurend over

geluidsoverlast: hanengekraai, het gebeier van klokken en de repetities van de blaaskapel. In een poging toch iets voor deze zeurpieten te doen, loopt de burgemeester tegen een dreun op z’n hersens aan. De laatste vijf jaren uit z’n herinnering blijken hierdoor gewist. Ondertussen zijn er nog enkele andere, kleinere catastrofes, waaronder het jaarlijks bezoek van de getikte professor, de komst van een trouwlustige tante en de steeds nieuwsgieriger en opdringeriger wordende overbuurvrouw. Maar dan komt gemeentebode Siep in actie. Liever lui dan moe, maar met een ongebreidelde fantasie begint hij op z’n boerenfluitjes een spelletje te spelen. Lukt het hem weer orde in de chaos te brengen?

Flyer ‘Wat ‘n Smiesterd’

 

 

foto album het VeenspookKorte impressie van de eerste voorstelling