browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Over Erica

Op 15 november 1889 werd Erica opgericht. In 1867 kwam tussen het reciteergezelschap ‘de Vriendschap’ en de rederijkerskamer ‘Concordia’ een fusie tot stand en werd de rederijkerskamer ‘Generaal van den Bosch’ opgericht. Het verzoek om kwijtschelding van een schuld van f 45,- aan de Maatschappij werd door commissarissen afgewezen en in 1873 werd de rederijkerskamer opgeheven. Pas in 1889 werd weer een toneelvereniging opgericht met de naam Erica. Bekijk de oprichtingsakte.

Reünie en feestavond
Om ons 125-jarig jubileum te vieren, was op zaterdag 15 november 2014 in Ons Dorpshuis een reünie voor leden en oud-leden. Tijdens de reünie werd het nieuwe logo van Erica onthuld door wethouder Homme Geertsma. Naast een uitgebreide expositie was er een Koloniaal buffet, verzorgd door Hotel Frederiksoord. Aansluitend was de feestavond met twee eenakters, opgevoerd door leden en oud-leden. De oud-leden Mieke Huisman, Geertje Room, Jaap Room en Ronald Visser spelen de eenakter ‘Als je vader wordt’. In de eenakter ‘Hannes en Drika in ‘t restaurant’ spelen Wobbien Elshof, Lammie Roffelsen, Egbert Urff en Remco Wiegman. Download de flyer.

Tijdens de reünie waren onder meer mevrouw W. Bekhof, mevrouw G. Wolters en de heer W. van Eisden (zoon van spelers de heer en mevrouw Van Eisden) aanwezig. De heer Van Eisen verraste ons met een geluidsband van ‘Het Wespennest’ dat in 1959 werd gespeeld ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum.

Historie
We zijn begonnen de geschiedenis van de vereniging beter in kaart te brengen. We proberen te achterhalen welke gebeurtenissen in de notulenboeken terug te vinden zijn en die te koppelen aan de toneelboekjes die we in ons bezit hebben. Het oudste boekje dat we tot nu toe zijn tegengekomen is uit 1915. De voorstellingen en activiteiten zijn door de oorlogen onderbroken; in de jaren ’60 is de vereniging gestopt met de activiteiten, waarom is niet bekend. Lees de samenvatting uit de notulenboeken.

In 1976 is het initiatief genomen de vereniging nieuw leven in te blazen. Dat is gelukt. Sinds begin 1977 wordt er elk jaar een blijspel in studie genomen dat twee keer wordt opgevoerd. Zodra het seizoen is afgelopen, wordt een commissie gevormd die voor het nieuwe seizoen weer een stuk uitzoekt. Dat is niet gemakkelijk: er moet gekeken worden naar het aantal beschikbare spelers en de karakters die gespeeld kunnen worden. Het stuk moet ook aanspreken. In oktober beginnen we met de repetities en in februari vinden onze opvoeringen plaats.

 

Toneelgroep Erica rond 1926.

Staand uiterst links is Rikus Ekkelboom, de dame (3e van links) is Wilhelmina Rusch met naast haar, vijfde man van links is de heer H. Specht. Daarnaast, in het iets lichtere grijze pak is dhr. Heiko Roelfsema, hoofd van de lagere school in Frederikoord. De man, 4e van rechts is de heer Henk Hoorn.
Zittend uiterst links Froukje Roders, de dame die zit naast achter de tafel is mevrouw de Greeff met naast haar, zittend achter de tafel de heer H. de Greeff, leraar tuinbouwschool die een bestuursfunctie bij Erica Toneel bekleedde. Helemaal op rechts zit mevrouw Froukje Hoorn. De namen van de andere spelers zijn onbekend.

Erica Toneel 1952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toneelvereniging Erica in 1950; Deze foto is gemaakt bij de uitvoering van het toneelstuk ‘Bettie weet het beter’ tijdens het 60-jarig jubileum.

voorste rij (vlnr): dhr. H. Spikman, mevr. J. Specht, mevr. Van Eisden, dhr. Van Eisden, mevr. W. Bekhof, dhr. H. Specht
achterste rij (vlnr): dhr. L. Wolters, mevr. Kamer, Dhr. Blaauwboer, mevr. M. Eckhart, mevr. H. van Raalte-Schmidt, dhr. H. Puper, dhr. R. Vleems

Meer weten over de historie van het grondgebied van de voormalige gemeente Vledder (Boschoord, Doldersum, Frederiksoord, Nijensleek, Vledder, Vledderveen en Wilhelminaoord): Historische vereniging ‘t Fledder Kerspel


‘Ons Dorpshuis’ te Wilhelminaoord

Ons Dorpshuis

 

Ons Dorpshuis…  De ontmoetingsplaats voor de dorpen Wilhelminaoord en Frederiksoord. Maar ook de hele regio weet de weg te vinden naar ‘Ons Dorpshuis’. Een geweldige accommodatie waar sfeer en ongedwongenheid centraal staat. Tal van verenigingen en activiteiten vinden er onderdak. Zo ook Toneelvereniging Erica.

Wij spelen onze voorstelling in de Johannes van de Boschzaal. Deze grote zaal is voorzien van een podium en heeft een capaciteit van ongeveer 120 personen is geschakeld aan de ontmoetingsruimte die een capaciteit van zo’n 250 personen heeft. Meer informatie over Ons Dorpshuis